home

‘Dit is mijn polder. Hier is mijn huis.
Hier kom ik vandaan.'

cta

De Culturele Haven stopt

Waarschijnlijk heb je het nieuws al van je lokale partner gehoord: Vanaf volgend schooljaar stopt De Culturele Haven. Na acht jaar zijn we op het punt dat de leerlijn niet meer voldoende aansluit bij de wensen van een brede groep scholen in Flevoland. Er is echter ook goed nieuws: Met alle successen en leerpunten van De Culturele Haven in het achterhoofd, is er een nieuw programma ontwikkeld: CultuurPlus. Dit is het vervangende programma voor De Culturele Haven. 

 Wat betekent het stoppen van De Culturele Haven voor mij als deelnemende school?  
Dit betekent dat je je als school niet meer kan aanmelden voor De Culturele Haven. De website, social mediakanalen en het info-mailadres van De Culturele Haven worden vanaf september offline gehaald. De meest succesvolle onderdelen van De Culturele Haven kun je nog steeds afnemen binnen het basisaanbod van CultuurPlus. Verder blijft het ontwikkelde (les) materiaal beschikbaar voor scholen die hiermee willen blijven werken in Trede 2 en Trede 3 van Cultuurplus.

Hoe kan ik vanaf volgend jaar invulling geven aan ons cultuuronderwijs? 
Met alle successen en leerpunten van De Culturele Haven in het achterhoofd, is er een nieuw programma ontwikkeld: CultuurPlus. Dit is het vervangende programma voor De Culturele Haven en hebben we samen met Culturele Haven partners, jouw lokale partner en met veel input vanuit het onderwijs ontwikkeld. Anders dan De Culturele Haven is CultuurPlus geen doorlopende leerlijn, maar een breed en divers programma met drie verschillende treden waaraan je kunt deelnemen. Iedere school die aan cultuuronderwijs wil werken, kan in een van de drie treden om eigen doelen te bereiken en ambities te verwezenlijken. De vraag van jou als school staat nog meer centraal.

Waar vind ik meer informatie over CultuurPlus? 
De lokale intermediairs gaan de komende periode in gesprek met de scholen in hun regio. Misschien heb je al een afspraak gemaakt. Zo niet? Neem dan zelf contact op met 
jouw lokale intermediair of kijk op deze website voor meer informatie. 

Promo De Culturele Haven

Info

De Culturele Haven stopt

Waarschijnlijk heb je het nieuws al van je lokale partner gehoord: Vanaf volgend schooljaar stopt De Culturele Haven. Na acht jaar zijn we op het punt dat de leerlijn niet meer voldoende aansluit bij de wensen van een brede groep scholen in Flevoland. Er is echter ook goed nieuws: Met alle successen en leerpunten van De Culturele Haven in het achterhoofd, is er een nieuw programma ontwikkeld: CultuurPlus. Dit is het vervangende programma voor De Culturele Haven. 

 

Wat betekent het stoppen van De Culturele Haven voor mij als deelnemende school?  
Dit betekent dat je je als school niet meer kan aanmelden voor De Culturele Haven. De website, social mediakanalen en het info-mailadres van De Culturele Haven worden vanaf september offline gehaald. De meest succesvolle onderdelen van De Culturele Haven kun je nog steeds afnemen binnen het basisaanbod van CultuurPlus. Verder blijft het ontwikkelde (les) materiaal beschikbaar voor scholen die hiermee willen blijven werken in Trede 2 en Trede 3 van Cultuurplus.

 

Hoe kan ik vanaf volgend jaar invulling geven aan ons cultuuronderwijs? 
Met alle successen en leerpunten van De Culturele Haven in het achterhoofd, is er een nieuw programma ontwikkeld: CultuurPlus. Dit is het vervangende programma voor De Culturele Haven en hebben we samen met Culturele Haven partners, jouw lokale partner en met veel input vanuit het onderwijs ontwikkeld. Anders dan De Culturele Haven is CultuurPlus geen doorlopende leerlijn, maar een breed en divers programma met drie verschillende treden waaraan je kunt deelnemen. Iedere school die aan cultuuronderwijs wil werken, kan in een van de drie treden om eigen doelen te bereiken en ambities te verwezenlijken. De vraag van jou als school staat nog meer centraal.

 

Waar vind ik meer informatie over CultuurPlus? 
De lokale intermediairs gaan de komende periode in gesprek met de scholen in hun regio. Misschien heb je al een afspraak gemaakt. Zo niet? Neem dan zelf contact op met jouw lokale intermediair of kijk op deze website voor meer informatie. 

Doelstellingen

De Culturele Haven heeft twee belangrijke doelstellingen:

Doelstelling 1:
Vernieuwd cultuuronderwijs verankerd in het schoolcurriculum
Een leerling die de leerlijn cultuuronderwijs tijdens zijn basisschoolcarrière heeft doorlopen, is cultureel onderlegd geraakt en ervaren op het gebied van erfgoed, muziek, theater en beeldende kunst. Hij heeft een goed beeld van zijn eigen culturele omgeving en kan daarop reflecteren. Hij beseft zich in een uniek stukje Nederland te zijn opgegroeid en kan zich op meerdere wijzen expressief uitdrukken.

Doelstelling 2:
Cultuurinhoudelijke deskundigheidsbevordering van leerkrachten.
In De Culturele Haven is ruimte om als leerkracht of als school mee te praten, mee te denken, mee te ontwikkelen met de opzet en invulling van de leerlijn cultuuronderwijs. Door deze samenwerking wil De Culturele Haven cultuureducatie terugplaatsen in het hart van het onderwijs en vanaf twee kanten werken aan de kwaliteitsverbetering en praktische toepasbaarheid van cultuurlessen.De Culturele Haven stopt

Waarschijnlijk heb je het nieuws al van je lokale partner gehoord: Vanaf volgend schooljaar stopt De Culturele Haven. Na acht jaar zijn we op het punt dat de leerlijn niet meer voldoende aansluit bij de wensen van een brede groep scholen in Flevoland. Er is echter ook goed nieuws: Met alle successen en leerpunten van De Culturele Haven in het achterhoofd, is er een nieuw programma ontwikkeld: CultuurPlus. Dit is het vervangende programma voor De Culturele Haven.

Wat betekent het stoppen van De Culturele Haven voor mij als deelnemende school?  
Dit betekent dat je je als school niet meer kan aanmelden voor De Culturele Haven. De website, social mediakanalen en het info-mailadres van De Culturele Haven worden vanaf september offline gehaald. De meest succesvolle onderdelen van De Culturele Haven kun je nog steeds afnemen binnen het basisaanbod van CultuurPlus. Verder blijft het ontwikkelde (les) materiaal beschikbaar voor scholen die hiermee willen blijven werken in Trede 2 en Trede 3 van Cultuurplus.

 

Hoe kan ik vanaf volgend jaar invulling geven aan ons cultuuronderwijs? 

Met alle successen en leerpunten van De Culturele Haven in het achterhoofd, is er een nieuw programma ontwikkeld: CultuurPlus. Dit is het vervangende programma voor De Culturele Haven en hebben we samen met Culturele Haven partners, jouw lokale partner en met veel input vanuit het onderwijs ontwikkeld. Anders dan De Culturele Haven is CultuurPlus geen doorlopende leerlijn, maar een breed en divers programma met drie verschillende treden waaraan je kunt deelnemen. Iedere school die aan cultuuronderwijs wil werken, kan in een van de drie treden om eigen doelen te bereiken en ambities te verwezenlijken. De vraag van jou als school staat nog meer centraal.

 

Waar vind ik meer informatie over CultuurPlus? 
De lokale intermediairs gaan de komende periode in gesprek met de scholen in hun regio. Misschien heb je al een afspraak gemaakt. Zo niet? Neem dan zelf contact op met jouw lokale intermediair of kijk op deze website voor meer informatie. 

Kosten

 

De Culturele Haven - volledig

6 euro per leerling

+ eenmalig € 250

De Culturele Haven - light

3 euro per leerling

Toegang tot de digitale lesomgeving met

digibord-lespakketten voor alle groepen

 

 

 

 

 

Excursies naar Batavialand, Flevolandse Land Art en voorstellingen

 

 

V  

                                     

Gastlessen van professionele vakdocenten en kunstenaars

 

 

 

                                     

Begeleiding en ondersteuning van onze coach in Kubus bij het uitvoeren van de leerlijn en de lespakketten

 

 

 

 

 

Toegang tot het trainingsprogramma op maat voor leerkrachten

 

 

 

 

 

Voor nieuwe scholen: Deelname aan kick-off middag voor leerkrachten, met o.a. uitleg over de leerlijn, rondleiding in Batavialand en inspirerende workshops

 

 

V  

 

 

 

Optioneel en niet bij de prijs inbegrepen: extra gastlessen

 

 

 

 

 

Inhoudelijke opzet

Alle lessen in De Culturele Haven vertrekken vanuit de vragen ‘Waar kom ik vandaan?’ en ‘Waar ga ik naartoe?’. Voor elk leerjaar zijn verschillende lespakketten ontwikkeld met (digitale) lesmaterialen rondom een onderwerp. Het onderwerp sluit aan op een van de ‘Tien tijdvakken van De Rooij’. In de lessen leren de kinderen hoe dit tijdvak terug te vinden is in het erfgoed van de eigen omgeving. Het erfgoed met haar geschiedenis vormt vervolgens het vertrekpunt van de creatieve, multidisciplinaire cultuurlessen waarin altijd minimaal twee kunstdisciplines centraal staan.
Alle lespakketten vormen samen met de verdiepende lespakketten de doorlopende leerlijn.

Achtergrond

De Culturele Haven is ontwikkeld vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en is ontstaan vanuit de gedeelde wens van de provincie Flevoland en participerende instellingen om de veelal op zichzelf staande cultuurlessen op school met elkaar en andere vakken te verbinden tot een samenhangend geheel. De Culturele Haven wordt gefinancierd door de Provincie Flevoland en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

De leerlijn is ontwikkeld door Batavialand, Bonte Hond, Kaf en Kubus, in nauwe samenwerking met PCB De Zevensprong Dronten, KBS De Golfslag Swifterbant en SBO De Watergeus Lelystad. De projectorganisatie en projectleiding is ondergebracht bij FleCk, het expertisecentrum voor cultuureducatie in Flevoland.

De Culturele Haven zoekt waar mogelijk naar lokale partners in de provincie. In de bemiddeling en uitvoering van De Culturele Haven en in de begeleiding van de deelnemende scholen wordt nauw samengewerkt met de lokale partners voor cultuureducatie: Kubus Lelystad, De Meerpaal Dronten, Verbeelding & Co Zeewolde, FlevoMeer Bibliotheken op Urk en Cultuurbedrijf Noordoostpolder. 

colofon

Het projectteam van De Culturele Haven is verantwoordelijk voor de inhoud van de leerlijn. Het projectteam bestaat uit:

Myrthe Mandemakers – KAF / Stichting Landart
Carolien Koolschijn - Batavialand
Jephta Hermelink en Sandy Pieterse - Theatergroep BonteHond
Ineke van Enk - Kubus
Projectleider, Daniëlle Bijsmans – FleCk

De identiteit van De Culturele Haven is ontwikkeld door Roquefort Grafisch Ontwerp.
De website van De Culturele Haven is ontwikkeld door Pieter Crucq.

sidebar_info

De leerlijn is een
initiatief van:

Nieuwsbericht

750 kinderen leren over de roofridders in Kuinrebos

Van 14 t/m 25 september 2020 reizen leerlingen van groep 5 t/m 7 samen met Cultuurbedrijf Noordoostpolder terug naar de middeleeuwen.

Jaarlijks organiseert Cultuurbedrijf Noordoostpolder deze cultuureducatiedagen voor het primair onderwijs. In totaal doen dit jaar 17 scholen mee, samen goed voor ruim 750 leerlingen. De actieve belevingsroute is gericht op een specifieke, historische periode, waarvan archeologische vondsten te zien zijn in Museum Schokland. Na voorgaande edities over de prehistorie, de Schokkers en de pioniers is dit keer een route ontwikkeld over de middeleeuwen, in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer Kuinderbos. In de voorbereidingsfase leverden scholieren van X-tuur (zelfsturend voortgezet onderwijs) uit Emmeloord op basis van hun onderzoek een betekenisvolle bijdrage aan de vormgeving.

In het Kuinderbos ontmoeten de leerlingen de ‘Heren van Kuinre’ en komen de gloriedagen van de oude burcht tot leven. Tijdens deze spannende tocht ontmoeten de leerlingen niet alleen ridder Henric, maar ook andere bewoners van het graafschap Kuinre en ontdekken hun gewoonten en (soms wat sterke) verhalen.

In de klas kunnen de leerlingen aan de slag met speciaal ontwikkeld lesmateriaal. Via de Flevolandse cultuurleerlijn De Culturele Haven kunnen dit jaar ook scholen uit Dronten en Urk deelnemen en genieten van het lokale erfgoed van Gemeente Noordoostpolder.

In beeld

Pagina's

contact

Meedoen of meer informatie?

De Culturele Haven staat altijd open voor nieuwe Flevolandse scholen. Wij bespreken graag de mogelijkheden om aan de slag te gaan met De Culturele Haven op jouw school. Voor meer informatie en inschrijven kun je contact opnemen met je eigen lokale partner voor cultuureducatie: de cultuurmakelaar in Zeewolde, Kubus Lelystad, De Meerpaal Dronten, Cultuurbedrijf Noordoostpolder, FlevoMeer Bibliotheek Urk.

De Culturele Haven
0320 727 027
info@deculturelehaven.nl

Daniëlle Bijsmans
Projectleider De Culturele Haven
06 47 487 194
danielle@cultuureducatieflevoland.nl

Nienke de Jong
Projectmedewerker De Culturele Haven
06 30 151 923
nienke@cultuureducatieflevoland.nl

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik deelnemen?

Je kunt deelnemen aan De Culturele Haven door u in te schrijven bij je lokale partner voor cultuureducatie. Zie ook het kopje INSCHRIJVEN. Vervolgens bekijken we samen in overleg hoe De Culturele Haven op school kan worden ingezet. Je kunt ook altijd een vrijblijvend kennismakingsgesprek met je lokale partner aanvragen. 

Hoeveel tijd kost de leerlijn?

De tijdsinvestering is afhankelijk van de manier waarop je als school met de Culturele Haven aan de slag gaat. Wij adviseren om drie algemene lespakketten per groep af te nemen. Een lespakket bestaat uit meerdere lessen die met elkaar ongeveer drie a vier uur duren. De algemene lespakketten kun je zelf inplannen en uitsmeren over meerdere weken en nemen in totaal circa 9 tot 12 uur in beslag.

Een van de algemene lespakketten kun je verdiepen met een lespakket met cultuurlessen voor de leerkracht, workshops van professionele kunstenaars, theatervoorstellingen en excursies. De verdiepende lespakketten worden verspreid over het jaar, passend bij de schoolcyclus, of gebundeld in een feestelijke projectweek. De tijdsinvestering met betrekking tot de verdiepende pakketten is 10 tot 12 uur. Bundel je deze pakketten in een schoolbrede projectweek en wil je hierin groot uitpakken? Dan zal de tijdsinvestering voor de verdiepende pakketten ook groter zijn. 

Hoe lang duurt de leerlijn?

De leerlijn is beschikbaar voor groep 1 t/m 8. In principe duurt de leerlijn acht jaar, de gehele basisschool carrière van het kind. Als school schrijf je je in per schoolseizoen, en committeer  je je steeds voor 1 jaar. Met de intentie om langer deel te nemen. 

Met De Culturele Haven werkt u aan de kerndoelen  54, 55 en 56 van het leergebied ‘kunstzinnige oriëntatie’, aangevuld met de kerndoelen 47, 48 en 51 t/m 53 van het leergebied ‘oriëntatie op jezelf en de wereld.

Wanneer is de projectweek?

Heeft jouw school ervoor gekozen om de  verdiepende pakketten te bundelen in een projectweek? Dan is ook met je afgestemd wanneer de projectweek plaatsvindt. Deze wordt in goed overleg gepland in het najaar en in het voorjaar van een schooljaar. 

Contactformulier

Heb je een vraag over De Culturele Haven of wil je graag meer informatie? Vul dan onderstaande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

3 + 5 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

PARTNERS

Partners

Dit zijn alle betrokken partijen van de Culturele Haven:

Partners: 
Batavialand is het provinciaal erfgoedcentrum van de Provincie Flevoland, bestaand uit een museum, een archief, een wetenschappelijk studiecentrum en een archeologisch depot. Het centrum bestudeert, beheert, conserveert en presenteert de geschiedenis van Flevoland én die van het Zuiderzeeproject van Cornelis Lely. Daardoor is het onderzoeksgebied van Batavialand groot en breed, zowel op historisch als op geografisch vlak. Door middel van onderzoek, publicaties, publieksactiviteiten en presentaties laat Batavialand het publiek kennis maken met de geschiedenis en het erfgoed van de Provincie Flevoland.
Jeugdtheatergezelschap BonteHond maakt uitgesproken voorstellingen waarin de belevingswereld van de kinderen centraal staat. BonteHond speelt in het theater, op festivals, op scholen en op locatie.
Kubus is het Centrum voor Kunst & Cultuur, Kunsteducatie, Cultuurparticipatie en Amateurkunst in Lelystad. Kubus heeft de lokale maar ook provinciale functie om culturele activiteiten te initiëren, ontwikkelen en uit te voeren. Daarnaast is Kubus de culturele ontmoetingsplaats voor amateurs, professionals en andere geïnteresseerden in kunst en (pop)cultuur.
FleCk is het expertisecentrum voor cultuureducatie in Flevoland. Als tweedelijns instelling wil FleCk cultuuronderwijs stimuleren. De centrale doelstelling in al onze werkzaamheden is de bevordering van de verankering en de verbetering van cultuuronderwijs binnen het primair onderwijs. FleCk is er voor alle partijen die in Flevoland cultuuronderwijs realiseren: ICC-ers, leerkrachten, directies van basisscholen. Ook schoolbesturen en cultuuraanbieders kunnen bij ons terecht voor advies, ondersteuning en scholing. FleCk werkt hierbij nauw samen met de lokale partners voor cultuureducatie in alle zes Flevolandse gemeenten en werkt in opdrcaht van de provincie Flevoland. De projectleider van De Culturele Haven, Daniëlle Bijsmans, werkt bij FleCk en is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het proces van De Culturele Haven.
Scholen: 
De Watergeus is een openbare school voor speciaal basisonderwijs en hoort bij de Stichting Openbaar Onderwijs Lelystad (SchOOL).Op de Watergeus zitten leerlingen die extra begeleiding en zorg nodig hebben om te kunnen leren. De Watergeus is een expertisecentrum waar kennis en ervaring wordt opgedaan en uitgewisseld over leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben en waar een ruime waaier aan begeleidingsmogelijkheden aanwezig is. Vanuit De Watergeus ontwikkelen cultuur coördinatoren Corine de Lange en Elles Bellinga mee aan De Culturele Haven.
PC basisschool de Zevensprong wil kinderen een veilige omgeving bieden waarin ieder kind zich in alle opzichten optimaal kan ontwikkelen. Ze zijn in samenwerking met Landstede zich ook aan het ontwikkelen tot een brede school. De Zevensprong is een grote school met drie groepen in elk leerjaar. Vanuit De Zevensprong ontwikkelen cultuur coördinator Petra de Leeuw en voormalig adjunct directeur Mart Ferweda mee aan De Culturele Haven.
De Golfslag is een basisschool, die midden in de samenleving staat. De school gaat uit van de katholieke identiteit, met respect voor andere religies en culturen. Ze vinden het belangrijk dat kinderen in contact komen met mensen die verschillend denken, doen, leven en geloven. Vanuit De Golfslag ontwikkelen cultuur coördinator en adjunct directeur Greja Berendsen en directeur Marian Huybregts mee aan De Culturele Haven.
Lokale partners: 
Vanuit Urk is de Flevomeer Bibliotheek onze lokale partner in De Culturele Haven. Flevomeer Bibliotheek telt 7 vestigingen en 2 dorpsbibliotheken. Het dienstverleningsgebied van FlevoMeer Bibliotheek bestrijkt meer dan 200.000 inwoners. In Urk is de Flevomeer Bibliotheek ook actief als cultuurmakelaar voor basisscholen.
Vanuit de Noordoostpolder is Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder onze lokale partner in De Culturele Haven. Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder is het centrum voor kunsteducatie in Noordoostpolder. In dit centrum voor kunstzinnige vorming vinden tal van activiteiten, workshops en meerjarige opleidingen plaats op onder meer het gebied van muziek, dans en beeldende kunst, zie ook het cursusprogramma. Het centrum speelt een belangrijke rol in het amateur kunstleven en verzorgt scholing en activiteiten voor basisscholen.
Vanuit Zeewolde is 'De Verbeelding en Co' onze lokale partner in De Culturele Haven. Marina van Arendonk is daar de cultuurmakelaar voor de basisscholen in Zeewolde.
Vanuit Dronten is 'De Kunstwerkplaats' van De Meerpaal onze lokale partner in De Culturele Haven. De Meerpaal is een multifunctioneel centrum in het hart van Dronten. Alle steunfunctieactiviteiten die ontplooid worden vanuit ‘De Kunstwerkplaats’ worden door De Meerpaal beschouwd als een voorloper, een soort ambassadeur, voor de kunsteducatie en de andere culturele activiteiten die in De Meerpaal aangeboden worden.
Financiers: 
De provincie Flevoland vindt cultuuronderwijs belangrijk en daarom is het een van haar speerpunten van cultuurbeleid. Zo heeft zij onlangs een provinciaal expertisecentrum voor cultuureducatie opgericht dat de scholen in Flevoland gaat helpen om cultuureducatie in te bedden in hun onderwijs en ze werkt mee aan het programma De Culturele Haven.
Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. Wij willen een brug vormen tussen cultuur en de samenleving. Om dit te realiseren hebben zij drie programma’s gericht op cultuureducatie, amateurkunst en talentontwikkeling. Om hun slagkracht te vergroten werken zij samen met overheden, (particuliere) fondsen, private partners en kennisinstellingen.

Partner Info

Beweeg je cursor over één van de partners