home

‘Dit is mijn polder. Hier is mijn huis. Hier kom ik vandaan’.

De Culturele Haven is de doorlopende cultuurleerlijn van Flevolandse bodem. In De Culturele Haven leren kinderen over de unieke geschiedenis van hun polderland in relatie tot zichzelf en kunst van nu. Deze multidisciplinaire leerlijn biedt cultuurlessen, workshops en excursies over erfgoed, theater, beeldende kunst en muziek.

home_logos

De leerlijn is een initiatief van:

Promo De Culturele Haven

Info

De Culturele Haven

In De Culturele Haven, de doorlopende cultuur­leerlijn van Flevolandse bodem, leren kinderen in onze provincie van groep 1 tot en met 8 over de unieke geschiedenis van hun polderland in relatie tot zichzelf en kunst van nu. Deze multidisciplinaire leerlijn biedt cultuur­lessen, workshops en excursies over erfgoed, theater, beeldende kunst en muziek.

Alle lessen en activiteiten in De Culturele Haven grijpen in elkaar en bouwen op elkaar voort. Zoals dat bij andere schoolvakken ook het geval is. De Culturele Haven haakt aan op de vakken wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming van de school en kan geïntegreerd worden in het bestaande curriculum van de school.

De twee vragen die in De Culturele Haven centraal staan zijn: Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naar toe? Spelenderwijs gaan kinderen in onze creatieve haven op zoek naar hun bakens en ankers, die ze helpen te worden wie ze zijn.

Doelstellingen

De Culturele Haven heeft twee belangrijke doelstellingen:

Doelstelling 1:
Vernieuwd cultuuronderwijs verankerd in het schoolcurriculum

Een leerling die de leerlijn cultuuronderwijs tijdens zijn basisschoolcarrière heeft doorlopen, is cultureel onderlegd geraakt en ervaren op het gebied van erfgoed, muziek, theater en beeldende kunst. Hij heeft een goed beeld van zijn eigen culturele omgeving en kan daarop reflecteren. Hij beseft zich in een uniek stukje Nederland te zijn opgegroeid, kan zich op meerdere wijzen expressief uitdrukken, heeft het eigen talent ontdekt en is begonnen met het uitbouwen daarvan.

Doelstelling 2:
Cultuurinhoudelijke deskundigheidsbevordering van leerkrachten.

In De Culturele Haven is ruimte om als leerkracht of als school mee te praten, mee te denken, mee te ontwikkelen met de opzet en invulling van de leerlijn cultuuronderwijs. Door deze samenwerking wil De Culturele Haven cultuureducatie terugplaatsen in het hart van het onderwijs en vanaf twee kanten werken aan de kwaliteitsverbetering en praktische toepasbaarheid van cultuurlessen.

Het aanbod 2017/2018

 

In het seizoen 2017/2018 is de complete leerlijn beschikbaar. Voor de groepen 1 tot en met 8 zijn er digibord lespakketten met daarin:

  • Werkvormen en opdrachten rondom erfgoed, beeldende kunst, theater en muziek.
  • Inspirerende digibord tools zoals quizzen, (animatie)filmpjes, minidocumentaires en foto’s.
  • Achtergrondinformatie over de unieke geschiedenis van Flevoland.

Elke school stelt zelf het lesprogramma samen door per groep drie lespakketten te kiezen. Per groep kan een van deze lespakketten gekoppeld worden aan een verdiepend lespakketten met:

  • cultuurlessen voor de leerkracht
  • workshops van een professionele kunstenaars, theatervoorstellingen en excursies afgenomen worden

De verdiepende pakketten kunnen gebundeld voor de hele school in de vorm van een feestelijke projectweek gepland worden of verspreid over het jaar, passend bij de schoolcyclus plaatsvinden. 

 

Voor de leerkrachten van scholen die instappen in De Culturele Haven organiseren wij:

  • Een inspirerende kick-off ter kennismaking met uitleg over de leerlijn, rondleidingen in Nieuw Land en workshops op bijzondere plekken in de polder!
  • Op maat advies en ondersteuning om de leerlijn tot een succes te maken.

 

Voor leerkrachten van scholen die al deelnemen aan De Culturele Haven bieden wij ondersteuning en scholing op maat.

 

De leerlijn kan op maat worden aangepast aan de wensen van de school en worden ingepast in het curriculum. Mogelijkheden voor maatwerk kunnen in een gesprek worden afgestemd. 

Inhoudelijke opzet

Alle lessen in De Culturele Haven vertrekken vanuit de vragen ‘Waar kom ik vandaan?’ en ‘Waar ga ik naartoe?’. Voor elk leerjaar zijn verschillende lespakketten ontwikkeld met (digitale) lesmaterialen rondom een onderwerp. Het onderwerp sluit aan op een van de ‘Tien tijdvakken van De Rooij’. In de lessen leren de kinderen hoe dit tijdvak terug te vinden is in het erfgoed van de eigen omgeving. Het erfgoed met haar geschiedenis vormt vervolgens het vertrekpunt van de creatieve, multidisciplinaire cultuurlessen waarin altijd minimaal twee kunstdisciplines centraal staan.
Alle lespakketten vormen samen met de verdiepende lespakketten de doorlopende leerlijn.

Achtergrond

De Culturele Haven is ontwikkeld vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en is ontstaan vanuit de gedeelde wens van de provincie Flevoland en participerende instellingen om de veelal op zichzelf staande cultuurlessen op school met elkaar en andere vakken te verbinden tot een samenhangend geheel. De Culturele Haven wordt gefinancierd door de Provincie Flevoland en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

De leerlijn is ontwikkeld door Nieuw Land, Bonte Hond, Kaf en Kubus, in nauwe samenwerking met PCB De Zevensprong Dronten, KBS De Golfslag Swifterbant en SBO De Watergeus Lelystad. De projectorganisatie en projectleiding is ondergebracht bij FleCk, het expertisecentrum voor cultuureducatie in Flevoland.

De Culturele Haven zoekt waar mogelijk naar lokale partners in de provincie. In de bemiddeling en uitvoering van De Culturele Haven en in de begeleiding van de deelnemende scholen wordt nauw samengewerkt met de lokale partners voor cultuureducatie: Kubus Lelystad, De Meerpaal Dronten, De cultuurmakelaar in Zeewolde, FlevoMeer Bibliotheken op Urk en Cultuurbedrijf Noordoostpolder. 

colofon

Het projectteam van De Culturele Haven is verantwoordelijk voor de inhoud van de leerlijn (lessen, activiteiten, website). Het projectteam bestaat uit:

Myrthe Mandemakers – KAF / Stichting Landart

Yolanda van den Berg - Nieuw Land

Jephta Hermelink en Sandy Pieterse - Theatergroep BonteHond

Kubus

Projectleider is Daniëlle Bijsmans – FleCk

 

De identiteit van De Culturele Haven is ontwikkeld door Roquefort Grafisch Ontwerp.

De website van De Culturele Haven is ontwikkeld door Pieter Crucq.

sidebar_info

De leerlijn is een initiatief van:

Nieuwsbericht

Wethouder Janneke Sparrenboom opent eindpresentatie De Culturele Haven op OBS De Tjotter

‘Het is een feestje om hier te mogen zijn!’ Niet alleen Janneke Sparrenboom, wethouder Cultuur van de gemeente Lelystad, maar ook ouders, leerkrachten en uiteraard leerlingen beleefden een fantastische middag tijdens de eindpresentatie van De Culturele Haven op basisschool De Tjotter. Twee weken lang stond deze school in Lelystad in het teken van Flevoland, de unieke poldergeschiedenis en kunst en cultuur. De resultaten waren te zien tijdens een feestelijke eindpresentatie die door Janneke Sparrenboom werd geopend met een krachtig betoog over cultuuronderwijs in de eigen omgeving.

De Tjotter neemt sinds schooljaar 2016/2017 deel aan De Culturele Haven. Tijdens de projectweken van De Culturele Haven gingen leerlingen en leerkrachten van De Tjotter aan de slag met de vragen ‘waar kom ik vandaan’ en ‘waar ga ik naartoe.  De leerkrachten verzorgden prachtige cultuurlessen op school. Ook kwamen er kunstenaars in de klas en zijn de  leerlingen op excursie gegaan naar Nieuw Land, Land-art, BonteHond en het Bataviakoor.

De leerlingen hadden hun eigen school omgetoverd tot een heus museum. Ouders, andere familieleden, vriendjes en vriendinnetjes, en alle andere belangstellenden konden een kijkje nemen bij de  tentoonstellingen, theaterperformances, modeshows en alle gemaakte polderkunstwerken die tijdens de eindpresentatie werden getoond. De opkomst was hoog en de leerlingen vertelden enthousiast en trots aan de bezoekers wat ze gedaan en beleefd hadden tijdens de projectweken van De Culturele Haven.

De wethouder is overtuigd van het belang van cultuuronderwijs voor de ontwikkeling van kinderen: “Het is mooi om te zien dat na de start van de Culturele Haven in oktober 2016 er in korte tijd zoveel resultaat is bereikt. De kinderen van De Tjotter hebben veel gedaan met kunst en cultuur, zo hebben de kleuters bijvoorbeeld gewerkt aan een onderwaterwereld. Het klaslokaal was omgetoverd tot een heus onderwatermuseum. Groep 7 is bezig geweest met Land Art, elk kind heeft een nieuw landschapskunstwerk ontworpen. Ter inspiratie waren zij bij drie landschapskunstwerken in Flevoland op bezoek geweest. De kinderen zijn allemaal experts geworden. Al jong bezig zijn met kunst en cultuur is een verrijking voor de ontwikkeling van kinderen.” 

De Culturele Haven is een doorgaande leerlijn voor cultuuronderwijs van Flevolandse bodem die ontwikkeld wordt door Kubus Lelystad, Bonte Hond, KAF en Nieuw Land. In De Culturele Haven leren kinderen over de unieke geschiedenis van Flevoland, in relatie tot de geschiedenis van Nederland en in relatie tot zichzelf en de kunst van nu. De multidisciplinaire leerlijn biedt cultuurlessen, workshops en excursies over erfgoed, theater, beeldende kunst en muziek.

Meer info:

Projectleider De Culturele Haven: Daniëlle Bijsmans, 06-47487194, danielle@cultuureducatieflevoland.nl 

 

 

sidebar

De leerlijn is een initiatief van:

Mediahaven

Pagina's

sidebar

De leerlijn is een initiatief van:

contact

Meedoen of meer informatie?

De Culturele Haven staat altijd open voor nieuwe Flevolandse scholen. Wij bespreken graag de mogelijkheden om aan de slag te gaan met De Culturele Haven op jouw school. Voor meer informatie en inschrijven kun je contact opnemen met je eigen lokale partner voor cultuureducatie: de cultuurmakelaar in Zeewolde, Kubus Lelystad, De Meerpaal Dronten, Cultuurbedrijf Noordoostpolder, FlevoMeer Bibliotheek Urk. De contactgegevens vind je hier. Of neem contact op met de projectleider van De Culturele Haven, Daniëlle Bijsmans via info@deculturelehaven.nl

Inschrijven

Heb je vragen of wil je meedoen aan De Culturele Haven? Neem dan contact op met je lokale partner voor cultuureducatie. 

Locatie

Aanbieder

Contactpersoon

Lelystad

Kubus

Ineke van Enk

Dronten

Meerpaal

Margriet van Niejenhuis
0321 388 716 /  email

Noordoostpolder

Cultuurbedrijf Noordoostpolder

Annette van Dongen
0527 633 821 / email

Urk

Flevomeer Bibliotheken

Marja Spit

0880 080 770
email

Zeewolde

Cultuurmakelaar

Marina van Arendonk
06-48773829 /  email

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik deelnemen?

Je kunt deelnemen aan De Culturele Haven door u in te schrijven bij je lokale partner voor cultuureducatie. Zie ook het kopje INSCHRIJVEN. Vervolgens bekijken we samen in overleg hoe De Culturele Haven op school kan worden ingezet. Je kunt ook altijd een vrijblijvend kennismakingsgesprek met je lokale partner aanvragen. 

Hoeveel tijd kost de leerlijn?

De tijdsinvestering is afhankelijk van de manier waarop je als school met de Culturele Haven aan de slag gaat. Wij adviseren om drie algemene lespakketten per groep af te nemen. Een lespakket bestaat uit meerdere lessen die met elkaar ongeveer drie a vier uur duren. De algemene lespakketten kun je zelf inplannen en uitsmeren over meerdere weken en nemen in totaal circa 9 tot 12 uur in beslag.

Een van de algemene lespakketten kun je verdiepen met een lespakket met cultuurlessen voor de leerkracht, workshops van professionele kunstenaars, theatervoorstellingen en excursies. De verdiepende lespakketten worden verspreid over het jaar, passend bij de schoolcyclus, of gebundeld in een feestelijke projectweek. De tijdsinvestering met betrekking tot de verdiepende pakketten is 10 tot 12 uur. Bundel je deze pakketten in een schoolbrede projectweek en wil je hierin groot uitpakken? Dan zal de tijdsinvestering voor de verdiepende pakketten ook groter zijn. 

Hoe lang duurt de leerlijn?

De leerlijn is beschikbaar voor groep 1 t/m 8. In principe duurt de leerlijn acht jaar, de gehele basisschool carrière van het kind. Als school schrijf je je in per schoolseizoen, en committeer  je je steeds voor 1 jaar. Met de intentie om langer deel te nemen. 

Met De Culturele Haven werkt u aan de kerndoelen  54, 55 en 56 van het leergebied ‘kunstzinnige oriëntatie’, aangevuld met de kerndoelen 47, 48 en 51 t/m 53 van het leergebied ‘oriëntatie op jezelf en de wereld.

Wanneer is de projectweek?

Heeft jouw school ervoor gekozen om de  verdiepende pakketten te bundelen in een projectweek? Dan is ook met je afgestemd wanneer de projectweek plaatsvindt. Deze wordt in goed overleg gepland in het najaar en in het voorjaar van een schooljaar. 

Contactformulier

Heb je een vraag over De Culturele Haven of wil je graag meer informatie? Vul dan onderstaande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

sidebar

De leerlijn is een initiatief van:

PARTNERS

Partners

Dit zijn alle betrokken partijen van de Culturele Haven:

Partners: 
Nieuw Land is het provinciaal erfgoedcentrum van de Provincie Flevoland, bestaand uit een museum, een archief, een wetenschappelijk studiecentrum en een archeologisch depot. Het centrum bestudeert, beheert, conserveert en presenteert de geschiedenis van Flevoland én die van het Zuiderzeeproject van Cornelis Lely. Daardoor is het onderzoeksgebied van Nieuw Land groot en breed, zowel op historisch als op geografisch vlak. Door middel van onderzoek, publicaties, publieksactiviteiten en presentaties laat Nieuw Land het publiek kennis maken met de geschiedenis en het erfgoed van de Provincie Flevoland.
Jeugdtheatergezelschap BonteHond maakt uitgesproken voorstellingen waarin de belevingswereld van de kinderen centraal staat. BonteHond speelt in het theater, op festivals, op scholen en op locatie.
Kubus is het Centrum voor Kunst & Cultuur, Kunsteducatie, Cultuurparticipatie en Amateurkunst in Lelystad. Kubus heeft de lokale maar ook provinciale functie om culturele activiteiten te initiëren, ontwikkelen en uit te voeren. Daarnaast is Kubus de culturele ontmoetingsplaats voor amateurs, professionals en andere geïnteresseerden in kunst en (pop)cultuur.
FleCk is het expertisecentrum voor cultuureducatie in Flevoland. Als tweedelijns instelling wil FleCk cultuuronderwijs stimuleren. De centrale doelstelling in al onze werkzaamheden is de bevordering van de verankering en de verbetering van cultuuronderwijs binnen het primair onderwijs. FleCk is er voor alle partijen die in Flevoland cultuuronderwijs realiseren: ICC-ers, leerkrachten, directies van basisscholen. Ook schoolbesturen en cultuuraanbieders kunnen bij ons terecht voor advies, ondersteuning en scholing. FleCk werkt hierbij nauw samen met de lokale partners voor cultuureducatie in alle zes Flevolandse gemeenten en werkt in opdrcaht van de provincie Flevoland. De projectleider van De Culturele Haven, Daniëlle Bijsmans, werkt bij FleCk en is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het proces van De Culturele Haven.
Scholen: 
De Watergeus is een openbare school voor speciaal basisonderwijs en hoort bij de Stichting Openbaar Onderwijs Lelystad (SchOOL).Op de Watergeus zitten leerlingen die extra begeleiding en zorg nodig hebben om te kunnen leren. De Watergeus is een expertisecentrum waar kennis en ervaring wordt opgedaan en uitgewisseld over leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben en waar een ruime waaier aan begeleidingsmogelijkheden aanwezig is. Vanuit De Watergeus ontwikkelen cultuur coördinatoren Corine de Lange en Elles Bellinga mee aan De Culturele Haven.
PC basisschool de Zevensprong wil kinderen een veilige omgeving bieden waarin ieder kind zich in alle opzichten optimaal kan ontwikkelen. Ze zijn in samenwerking met Landstede zich ook aan het ontwikkelen tot een brede school. De Zevensprong is een grote school met drie groepen in elk leerjaar. Vanuit De Zevensprong ontwikkelen cultuur coördinator Petra de Leeuw en voormalig adjunct directeur Mart Ferweda mee aan De Culturele Haven.
De Golfslag is een basisschool, die midden in de samenleving staat. De school gaat uit van de katholieke identiteit, met respect voor andere religies en culturen. Ze vinden het belangrijk dat kinderen in contact komen met mensen die verschillend denken, doen, leven en geloven. Vanuit De Golfslag ontwikkelen cultuur coördinator en adjunct directeur Greja Berendsen en directeur Marian Huybregts mee aan De Culturele Haven.
Lokale partners: 
Vanuit Urk is de Flevomeer Bibliotheek onze lokale partner in De Culturele Haven. Flevomeer Bibliotheek telt 7 vestigingen en 2 dorpsbibliotheken. Het dienstverleningsgebied van FlevoMeer Bibliotheek bestrijkt meer dan 200.000 inwoners. In Urk is de Flevomeer Bibliotheek ook actief als cultuurmakelaar voor basisscholen.
Vanuit de Noordoostpolder is Het Muzisch Centrum onze lokale partner in De Culturele Haven. Het Muzisch Centrum is het centrum voor kunsteducatie in Noordoostpolder. In dit centrum voor kunstzinnige vorming vinden tal van activiteiten, workshops en meerjarige opleidingen plaats op onder meer het gebied van muziek, dans en beeldende kunst, zie ook het cursusprogramma. Het centrum speelt een belangrijke rol in het amateur kunstleven en verzorgt scholing en activiteiten voor basisscholen.
Vanuit Zeewolde is 'De Verbeelding' onze lokale partner in De Culturele Haven. Marina van Arendonk is daar de cultuurmakelaar voor de basisscholen in Zeewolde.
Vanuit Dronten is 'De Kunstwerkplaats' van De Meerpaal onze lokale partner in De Culturele Haven. De Meerpaal is een multifunctioneel centrum in het hart van Dronten. Alle steunfunctieactiviteiten die ontplooid worden vanuit ‘De Kunstwerkplaats’ worden door De Meerpaal beschouwd als een voorloper, een soort ambassadeur, voor de kunsteducatie en de andere culturele activiteiten die in De Meerpaal aangeboden worden.
Financiers: 
De provincie Flevoland vindt cultuuronderwijs belangrijk en daarom is het een van haar speerpunten van cultuurbeleid. Zo heeft zij onlangs een provinciaal expertisecentrum voor cultuureducatie opgericht dat de scholen in Flevoland gaat helpen om cultuureducatie in te bedden in hun onderwijs en ze werkt mee aan het programma De Culturele Haven.
Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. Wij willen een brug vormen tussen cultuur en de samenleving. Om dit te realiseren hebben zij drie programma’s gericht op cultuureducatie, amateurkunst en talentontwikkeling. Om hun slagkracht te vergroten werken zij samen met overheden, (particuliere) fondsen, private partners en kennisinstellingen.

Partner Info

Beweeg je cursor over één van de partners