home

‘Dit is mijn polder. Hier is mijn huis. Hier kom ik vandaan’.

100 jaar Zuiderzeewet

100 jaar Zuiderzeewet

We vieren dit jaar 100 jaar Zuiderzeewet. Dankzij deze wet is Flevoland ontstaan en hebben we niet alleen in onze provincie, maar ook daarbuiten ‘droge voeten’. Reden voor een feestje dus!

Speciaal educatieprogramma
De Culturele Haven pakt uit met een uniek educatieprogramma rond 100 jaar Zuiderzeewet. Leerlingen kunnen daarin leren over de plannen van Cornelis Lely, het droogmaken van de polder en hoe het was om als nieuwe bewoner op dit kersverse stukje land te wonen. Ook denken ze na over de toekomst: als ik een eigen land zou mogen creëren, hoe ziet dat er dan uit?

Daarnaast kunnen leerlingen de cultuur van Flevoland beleven. Bijvoorbeeld op excursie in Batavialand. Maar er komt ook een unieke theatervoorstelling en educatieprogramma van Jeugdtheatergezelschap BonteHond: ‘Onder Water’. In deze voorstelling brengt de keizer van China een bezoek aan de polder omdat Flevoland de beste provincie is van heel Nederland.

Lokale omgeving
Tot slot komen er voor elke plek in de polder lesprogramma’s die specifiek gaan over de eigen lokale omgeving. Deze worden gemaakt samen met onze lokale partners: onder andere Cultuurbedrijf Noordoostpolder en De Meerpaal in Dronten. Basisschoolleerlingen in Dronten kunnen bijvoorbeeld in het najaar een animatiefilm maken over het verhaal van hun eigen dorp. In de Noordoostpolder staan de allereerste bewoners van Flevoland, de polderpioniers, centraal.

De belevenissen van de kinderen op de scholen worden vastgelegd in speciale 100 jaar Zuiderzeejournaals, die van tijd tot tijd op onze website en Facebook langs zullen komen. Er komen vier edities. Twee journaals in het voorjaar, twee in het najaar.

Promo De Culturele Haven

Info

De Culturele Haven

In De Culturele Haven, de doorlopende cultuur­leerlijn van Flevolandse bodem, leren kinderen in onze provincie van groep 1 tot en met 8 over de unieke geschiedenis van hun polderland in relatie tot zichzelf en kunst van nu. Deze multidisciplinaire leerlijn biedt cultuur­lessen, workshops en excursies over erfgoed, theater, beeldende kunst en muziek.

Alle lessen en activiteiten in De Culturele Haven grijpen in elkaar en bouwen op elkaar voort. Zoals dat bij andere schoolvakken ook het geval is. De Culturele Haven haakt aan op de vakken wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming van de school en kan geïntegreerd worden in het bestaande curriculum van de school.

De twee vragen die in De Culturele Haven centraal staan zijn: Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naar toe? Spelenderwijs gaan kinderen in onze creatieve haven op zoek naar hun bakens en ankers, die ze helpen te worden wie ze zijn.

Doelstellingen

De Culturele Haven heeft twee belangrijke doelstellingen:

Doelstelling 1:
Vernieuwd cultuuronderwijs verankerd in het schoolcurriculum
Een leerling die de leerlijn cultuuronderwijs tijdens zijn basisschoolcarrière heeft doorlopen, is cultureel onderlegd geraakt en ervaren op het gebied van erfgoed, muziek, theater en beeldende kunst. Hij heeft een goed beeld van zijn eigen culturele omgeving en kan daarop reflecteren. Hij beseft zich in een uniek stukje Nederland te zijn opgegroeid en kan zich op meerdere wijzen expressief uitdrukken.

Doelstelling 2:
Cultuurinhoudelijke deskundigheidsbevordering van leerkrachten.
In De Culturele Haven is ruimte om als leerkracht of als school mee te praten, mee te denken, mee te ontwikkelen met de opzet en invulling van de leerlijn cultuuronderwijs. Door deze samenwerking wil De Culturele Haven cultuureducatie terugplaatsen in het hart van het onderwijs en vanaf twee kanten werken aan de kwaliteitsverbetering en praktische toepasbaarheid van cultuurlessen.Het aanbod 2018/2019

De Culturele Haven biedt in 2018 /2019 de volledige leerlijn met ondersteuning, advies en deskundigheidsbevordering:

 • Voor alle groepen zijn er digibord-lespakketten met daarin:
  - Werkvormen en opdrachten rondom erfgoed, beeldende kunst, theater en muziek.
  - Inspirerende tools, zoals minidocumentaires, quizzen, (animatie)filmpjes en foto’s.
  - Achtergrondinformatie over de unieke geschiedenis van Flevoland 
 •  Elke school stelt zelf het lesprogramma samen. Per groep kan een van de digibord lespakketten gekoppeld worden aan een verdiepend lespakket met cultuurlessen voor de leerkracht, workshops van professionele kunstenaars, theatervoorstellingen en excursies. De verdiepende lespakketten worden verspreid over het jaar passend bij de schoolcyclus toegepast, of gebundeld in een feestelijke projectweek.
 • Voor het eerst aan de slag met De Culturele Haven? Nieuwe deelnemers starten altijd met de inspirerende kick-off voor leerkrachten, met uitleg over de leerlijn, rondleidingen in Nieuw Land en met workshops op bijzondere plekken in de polder!
 • Maak je al gebruik van De Culturele Haven? Of start je en heb je behoefte aan meer deskundigheidsbevordering? Dan heb je toegang tot ons speciale trainingsprogramma, op maat en aangepast aan jullie leerwens, zodat het team optimaal met De Culturele Haven aan de slag kan. Voor iedere school is een budget van €500 voor trainingen beschikbaar.
 • De Culturele Haven kan op maat worden aangepast aan de wensen van de school, zodat de leerlijn ingepast wordt in het curriculum. Ook bieden we advies op maat en ondersteuning voor leerkrachten van scholen die al deelnemen. Zo maken we samen de leerlijn tot een succes.
 • Alle deelnemende scholen worden begeleid door een eigen de Culturele Haven coach van onze lokale partners Kubus, De Meerpaal, het Cultuurbedrijf Noordoostpolder, de cultuurmakerlaar van de Verbeelding of FlevoMeer Bibliotheek Urk. De coach kan de school ondersteunen bij het uitvoeren van de leerlijn en de lespakketten.
 • Nieuw in 2018: We vieren in 2018 100 jaar Zuiderzeewet. Dankzij deze wet is Flevoland ontstaan en hebben we niet alleen in onze provincie, maar ook daarbuiten ‘droge voeten’. De Culturele Haven stelt een aantal lespakketten kosteloos ter beschikking. Maar we pakken nog groter uit, samen met onze lokale partners, met een uniek educatieprogramma rond 100 jaar Zuiderzeewet. Dit speciale educatieprogramma wordt per gemeente op maat gemaakt (kosten verschillen per locatie). Wil je kennis maken met De Culturele Haven, voordat je je verbindt aan de gehele leerlijn? Dan is het programma rondom 100 jaar Zuiderzeewet ook geschikt voor jouw school. Tegen meerkosten is het programma eventueel uit te breiden met extra activiteiten, zoals een excursie naar Batavialand of de theatervoorstelling ‘Onder Water’ van BonteHond. Kijk voor meer informatie op www.deculturelehaven.nl

Kosten

Kosten voor scholen in Lelystad, Dronten en Urk: Gebruik van de digitale lesomgeving en de verdiepende pakketten met gastlessen en excursies: 6 euro per leerling voor groep 1 t/m 8 plus een bijdrage van 250 euro voor de digitale lesomgeving (de bijdrage voor de lesomgeving kan eventueel gefaciliteerd worden uit het scholingsbudget van €500 per school binnen De Culturele Haven). Dit bedrag is inclusief begeleiding en toegang tot het trainingsprogramma. 

Kosten voor scholen in Zeewolde en de Noordoostpolder: dankzij een extra subsidie geldt een ander tarief. Gebruik van de digitale lesomgeving en de verdiepende pakketten met gastlessen en excursies: 3 euro per leerling voor groep 1 t/m 8 plus een bijdrage van 250 euro voor de digitale lesomgeving (de bijdrage voor de lesomgeving kan eventueel gefaciliteerd worden uit het scholingsbudget van €500 per school binnen De Culturele Haven). Dit bedrag is inclusief begeleiding en toegang tot het trainingsprogramma.

Gebruik maken van de volledige digitale lesomgeving zonder de verdiepende lespakketten met workshops en excursies kan voor €3 per leerling (inclusief begeleiding en toegang tot het trainingsprogramma).

Scholen in Flevoland kunnen gratis kennismaken met De Culturele Haven via het 100 jaar Zuiderzeewet educatieprogramma. Tip: in samenwerking met De Meerpaal, Kubus, Verbeelding&Co en Cultuubedrijf Noordoostpolder pakken we nog groter uit in speciale 100 jaar Zuiderzeewet. Aanmelden en meer info over inhoud en kosten kan via de lokale partners.

 

Inhoudelijke opzet

Alle lessen in De Culturele Haven vertrekken vanuit de vragen ‘Waar kom ik vandaan?’ en ‘Waar ga ik naartoe?’. Voor elk leerjaar zijn verschillende lespakketten ontwikkeld met (digitale) lesmaterialen rondom een onderwerp. Het onderwerp sluit aan op een van de ‘Tien tijdvakken van De Rooij’. In de lessen leren de kinderen hoe dit tijdvak terug te vinden is in het erfgoed van de eigen omgeving. Het erfgoed met haar geschiedenis vormt vervolgens het vertrekpunt van de creatieve, multidisciplinaire cultuurlessen waarin altijd minimaal twee kunstdisciplines centraal staan.
Alle lespakketten vormen samen met de verdiepende lespakketten de doorlopende leerlijn.

Achtergrond

De Culturele Haven is ontwikkeld vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en is ontstaan vanuit de gedeelde wens van de provincie Flevoland en participerende instellingen om de veelal op zichzelf staande cultuurlessen op school met elkaar en andere vakken te verbinden tot een samenhangend geheel. De Culturele Haven wordt gefinancierd door de Provincie Flevoland en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

De leerlijn is ontwikkeld door Nieuw Land, Bonte Hond, Kaf en Kubus, in nauwe samenwerking met PCB De Zevensprong Dronten, KBS De Golfslag Swifterbant en SBO De Watergeus Lelystad. De projectorganisatie en projectleiding is ondergebracht bij FleCk, het expertisecentrum voor cultuureducatie in Flevoland.

De Culturele Haven zoekt waar mogelijk naar lokale partners in de provincie. In de bemiddeling en uitvoering van De Culturele Haven en in de begeleiding van de deelnemende scholen wordt nauw samengewerkt met de lokale partners voor cultuureducatie: Kubus Lelystad, De Meerpaal Dronten, De cultuurmakelaar in Zeewolde, FlevoMeer Bibliotheken op Urk en Cultuurbedrijf Noordoostpolder. 

colofon

Het projectteam van De Culturele Haven is verantwoordelijk voor de inhoud van de leerlijn (lessen, activiteiten, website). Het projectteam bestaat uit:
Myrthe Mandemakers – KAF / Stichting Landart
Carolien Koolschijn - Batavialand
Jephta Hermelink en Sandy Pieterse - Theatergroep BonteHond
Ineke van Enk - Kubus
Projectleider is Daniëlle Bijsmans – FleCk

 

De identiteit van De Culturele Haven is ontwikkeld door Roquefort Grafisch Ontwerp.
De website van De Culturele Haven is ontwikkeld door Pieter Crucq.

sidebar_info

De leerlijn is een
initiatief van:

Nieuwsbericht

BonteHond speelt extra feestelijke ‘Onder Water’ op Christiaan Huygens school in Dronten

Voorstelling over de identiteit van Flevoland

De Christiaan Huygens school in Dronten heeft op donderdag 24 mei de primeur: BonteHond speelt er -in het kader van 100 Jaar Zuiderzeewet- de voorstelling Onder Water. Het is een van de deelnemers van De Culturele Haven die de schoolvoorstelling heeft geboekt en dat is een feestje waard. Commissaris van de Koning Leen Verbeek woont de voorstelling daarom bij.

In de voorstelling Onder Water gaat de Commissaris van ‘feest en feestdagen’ op zoek naar een kind uit Flevoland die Koning Willem Alexander kan vervangen bij de China-Flevoland-dag. Het bijzondere is nu, dat de echte commissaris van de Koning komt kijken naar de voorstelling waar hij zelf een rol in heeft.

Unieke voorstelling

‘Uniek aan Onder Water is, is dat bewoners zelf input hebben geleverd voor deze unieke voorstelling. Aan Flevolanders is gevraagd wat zij bijzonder en mooi vinden aan hun provincie. Vervolgens is een jonge talentvolle schrijver met deze verhalen aan de slag gegaan, en heeft er een toneelstuk over geschreven’, vertelt Roeland Dekkers, directeur BonteHond.

De voorstelling gaat over het bedenken van nieuwe tradities voor een nieuwe provincie. Ze gaan alle scholen van Flevoland langs op zoek naar het ideale Flevolandse kind: en waar moet ie aan voldoen? Het stuk eindigt dan ook ontroerend met het besef dat niemand zich beter hoeft voor te doen dan hij of zij is. Je bent al goed zoals je bent, ook om de keizer van China te ontvangen.

De voorstelling is geboekt door verschillende Flevolandse scholen die meedoen aan het Culturele Haven lespakket in het kader van 100 jaar Zuiderzeewet. ‘We kijken er erg naar uit’, zegt Petra Nijenhuis, cultuur coördinator van de Christiaan Huygens school. De school voor hoogbegaafde leerlingen besteedt veel aandacht aan cultuuronderwijs. ‘Met behulp van De Culturele Haven staan kinderen stil bij waar ze vandaan komen, wie ze nu zijn en waar ze naartoe gaan.’

100 jaar Zuiderzeewet

De Culturele Haven heeft dit jaar een speciaal educatieprogramma voor basisscholen in Flevoland rond 100 jaar Zuiderzeewet. Op elke plek in de polder komen er speciale varianten in samenwerking met de lokale partners voor cultuureducatie.

Scholen in Dronten kunnen bijvoorbeeld met de Meerpaal een animatiefilm maken over de geschiedenis en toekomst van Dronten. In de Noordoostpolder staan de allereerste bewoners van Flevoland, de polderpioniers, centraal tijdens de cultuureducatiedagen van het Cultuurbedrijf Noordoostpolder. Daarnaast kunnen deelnemende scholen bijvoorbeeld een bezoek aan Batavialand of de theatervoorstelling Onder Water boeken.

In De Culturele Haven, de doorlopende cultuur­leerlijn van Flevolandse bodem, leren kinderen in onze provincie van groep 1 tot en met 8 over de unieke geschiedenis van hun polderland in relatie tot zichzelf en kunst van nu. Deze multidisciplinaire leerlijn biedt cultuur­lessen, workshops en excursies over erfgoed, theater, beeldende kunst en muziek.

Mediahaven

Pagina's

contact

Meedoen of meer informatie?

De Culturele Haven staat altijd open voor nieuwe Flevolandse scholen. Wij bespreken graag de mogelijkheden om aan de slag te gaan met De Culturele Haven op jouw school. Voor meer informatie en inschrijven kun je contact opnemen met je eigen lokale partner voor cultuureducatie: de cultuurmakelaar in Zeewolde, Kubus Lelystad, De Meerpaal Dronten, Cultuurbedrijf Noordoostpolder, FlevoMeer Bibliotheek Urk. De contactgegevens vind je hier. Of neem contact op met de projectleider van De Culturele Haven, Daniëlle Bijsmans via info@deculturelehaven.nl

Inschrijven

Heb je vragen of wil je meedoen aan De Culturele Haven? Neem dan contact op met je lokale partner voor cultuureducatie. 

Locatie

Aanbieder

Contactpersoon

Lelystad

Kubus

Ineke van Enk, Mieke Königel, Cecile Steenwijk

0320 221 524 / email 

Dronten

Meerpaal

Margriet van Niejenhuis
0321 388 716 /  email

Noordoostpolder

Cultuurbedrijf Noordoostpolder

Annette van Dongen
0527 633 821 / email

Urk

Flevomeer Bibliotheken

Marja Spit

0880 080 770
email

Zeewolde

Cultuurmakelaar

Marina van Arendonk
06-48773829 /  email

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik deelnemen?

Je kunt deelnemen aan De Culturele Haven door u in te schrijven bij je lokale partner voor cultuureducatie. Zie ook het kopje INSCHRIJVEN. Vervolgens bekijken we samen in overleg hoe De Culturele Haven op school kan worden ingezet. Je kunt ook altijd een vrijblijvend kennismakingsgesprek met je lokale partner aanvragen. 

Hoeveel tijd kost de leerlijn?

De tijdsinvestering is afhankelijk van de manier waarop je als school met de Culturele Haven aan de slag gaat. Wij adviseren om drie algemene lespakketten per groep af te nemen. Een lespakket bestaat uit meerdere lessen die met elkaar ongeveer drie a vier uur duren. De algemene lespakketten kun je zelf inplannen en uitsmeren over meerdere weken en nemen in totaal circa 9 tot 12 uur in beslag.

Een van de algemene lespakketten kun je verdiepen met een lespakket met cultuurlessen voor de leerkracht, workshops van professionele kunstenaars, theatervoorstellingen en excursies. De verdiepende lespakketten worden verspreid over het jaar, passend bij de schoolcyclus, of gebundeld in een feestelijke projectweek. De tijdsinvestering met betrekking tot de verdiepende pakketten is 10 tot 12 uur. Bundel je deze pakketten in een schoolbrede projectweek en wil je hierin groot uitpakken? Dan zal de tijdsinvestering voor de verdiepende pakketten ook groter zijn. 

Hoe lang duurt de leerlijn?

De leerlijn is beschikbaar voor groep 1 t/m 8. In principe duurt de leerlijn acht jaar, de gehele basisschool carrière van het kind. Als school schrijf je je in per schoolseizoen, en committeer  je je steeds voor 1 jaar. Met de intentie om langer deel te nemen. 

Met De Culturele Haven werkt u aan de kerndoelen  54, 55 en 56 van het leergebied ‘kunstzinnige oriëntatie’, aangevuld met de kerndoelen 47, 48 en 51 t/m 53 van het leergebied ‘oriëntatie op jezelf en de wereld.

Wanneer is de projectweek?

Heeft jouw school ervoor gekozen om de  verdiepende pakketten te bundelen in een projectweek? Dan is ook met je afgestemd wanneer de projectweek plaatsvindt. Deze wordt in goed overleg gepland in het najaar en in het voorjaar van een schooljaar. 

Contactformulier

Heb je een vraag over De Culturele Haven of wil je graag meer informatie? Vul dan onderstaande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

PARTNERS

Partners

Dit zijn alle betrokken partijen van de Culturele Haven:

Partners: 
Batavialand is het provinciaal erfgoedcentrum van de Provincie Flevoland, bestaand uit een museum, een archief, een wetenschappelijk studiecentrum en een archeologisch depot. Het centrum bestudeert, beheert, conserveert en presenteert de geschiedenis van Flevoland én die van het Zuiderzeeproject van Cornelis Lely. Daardoor is het onderzoeksgebied van Batavialand groot en breed, zowel op historisch als op geografisch vlak. Door middel van onderzoek, publicaties, publieksactiviteiten en presentaties laat Batavialand het publiek kennis maken met de geschiedenis en het erfgoed van de Provincie Flevoland.
Jeugdtheatergezelschap BonteHond maakt uitgesproken voorstellingen waarin de belevingswereld van de kinderen centraal staat. BonteHond speelt in het theater, op festivals, op scholen en op locatie.
Kubus is het Centrum voor Kunst & Cultuur, Kunsteducatie, Cultuurparticipatie en Amateurkunst in Lelystad. Kubus heeft de lokale maar ook provinciale functie om culturele activiteiten te initiëren, ontwikkelen en uit te voeren. Daarnaast is Kubus de culturele ontmoetingsplaats voor amateurs, professionals en andere geïnteresseerden in kunst en (pop)cultuur.
FleCk is het expertisecentrum voor cultuureducatie in Flevoland. Als tweedelijns instelling wil FleCk cultuuronderwijs stimuleren. De centrale doelstelling in al onze werkzaamheden is de bevordering van de verankering en de verbetering van cultuuronderwijs binnen het primair onderwijs. FleCk is er voor alle partijen die in Flevoland cultuuronderwijs realiseren: ICC-ers, leerkrachten, directies van basisscholen. Ook schoolbesturen en cultuuraanbieders kunnen bij ons terecht voor advies, ondersteuning en scholing. FleCk werkt hierbij nauw samen met de lokale partners voor cultuureducatie in alle zes Flevolandse gemeenten en werkt in opdrcaht van de provincie Flevoland. De projectleider van De Culturele Haven, Daniëlle Bijsmans, werkt bij FleCk en is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het proces van De Culturele Haven.
Scholen: 
De Watergeus is een openbare school voor speciaal basisonderwijs en hoort bij de Stichting Openbaar Onderwijs Lelystad (SchOOL).Op de Watergeus zitten leerlingen die extra begeleiding en zorg nodig hebben om te kunnen leren. De Watergeus is een expertisecentrum waar kennis en ervaring wordt opgedaan en uitgewisseld over leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben en waar een ruime waaier aan begeleidingsmogelijkheden aanwezig is. Vanuit De Watergeus ontwikkelen cultuur coördinatoren Corine de Lange en Elles Bellinga mee aan De Culturele Haven.
PC basisschool de Zevensprong wil kinderen een veilige omgeving bieden waarin ieder kind zich in alle opzichten optimaal kan ontwikkelen. Ze zijn in samenwerking met Landstede zich ook aan het ontwikkelen tot een brede school. De Zevensprong is een grote school met drie groepen in elk leerjaar. Vanuit De Zevensprong ontwikkelen cultuur coördinator Petra de Leeuw en voormalig adjunct directeur Mart Ferweda mee aan De Culturele Haven.
De Golfslag is een basisschool, die midden in de samenleving staat. De school gaat uit van de katholieke identiteit, met respect voor andere religies en culturen. Ze vinden het belangrijk dat kinderen in contact komen met mensen die verschillend denken, doen, leven en geloven. Vanuit De Golfslag ontwikkelen cultuur coördinator en adjunct directeur Greja Berendsen en directeur Marian Huybregts mee aan De Culturele Haven.
Lokale partners: 
Vanuit Urk is de Flevomeer Bibliotheek onze lokale partner in De Culturele Haven. Flevomeer Bibliotheek telt 7 vestigingen en 2 dorpsbibliotheken. Het dienstverleningsgebied van FlevoMeer Bibliotheek bestrijkt meer dan 200.000 inwoners. In Urk is de Flevomeer Bibliotheek ook actief als cultuurmakelaar voor basisscholen.
Vanuit de Noordoostpolder is Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder onze lokale partner in De Culturele Haven. Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder is het centrum voor kunsteducatie in Noordoostpolder. In dit centrum voor kunstzinnige vorming vinden tal van activiteiten, workshops en meerjarige opleidingen plaats op onder meer het gebied van muziek, dans en beeldende kunst, zie ook het cursusprogramma. Het centrum speelt een belangrijke rol in het amateur kunstleven en verzorgt scholing en activiteiten voor basisscholen.
Vanuit Zeewolde is 'De Verbeelding en Co' onze lokale partner in De Culturele Haven. Marina van Arendonk is daar de cultuurmakelaar voor de basisscholen in Zeewolde.
Vanuit Dronten is 'De Kunstwerkplaats' van De Meerpaal onze lokale partner in De Culturele Haven. De Meerpaal is een multifunctioneel centrum in het hart van Dronten. Alle steunfunctieactiviteiten die ontplooid worden vanuit ‘De Kunstwerkplaats’ worden door De Meerpaal beschouwd als een voorloper, een soort ambassadeur, voor de kunsteducatie en de andere culturele activiteiten die in De Meerpaal aangeboden worden.
Financiers: 
De provincie Flevoland vindt cultuuronderwijs belangrijk en daarom is het een van haar speerpunten van cultuurbeleid. Zo heeft zij onlangs een provinciaal expertisecentrum voor cultuureducatie opgericht dat de scholen in Flevoland gaat helpen om cultuureducatie in te bedden in hun onderwijs en ze werkt mee aan het programma De Culturele Haven.
Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. Wij willen een brug vormen tussen cultuur en de samenleving. Om dit te realiseren hebben zij drie programma’s gericht op cultuureducatie, amateurkunst en talentontwikkeling. Om hun slagkracht te vergroten werken zij samen met overheden, (particuliere) fondsen, private partners en kennisinstellingen.

Partner Info

Beweeg je cursor over één van de partners