home

‘Dit is mijn polder. Hier is mijn huis. Hier kom ik vandaan’.

De Culturele Haven is de doorlopende cultuurleerlijn van Flevolandse bodem. In De Culturele Haven leren kinderen over de unieke geschiedenis van hun polderland in relatie tot zichzelf en kunst van nu. Deze multidisciplinaire leerlijn biedt cultuurlessen, workshops en excursies over erfgoed, theater, beeldende kunst en muziek.

home_logos

De leerlijn is een initiatief van:

Promo De Culturele Haven

Info

De leerlijn

De Culturele Haven is voor groep 1 tot en met groep 8 en bestaat uit digitale lesmaterialen voor de leerkracht, workshops van professionele kunstenaars en muzikanten, theatervoorstellingen van BonteHond en excursies naar o.a. Nieuw Land en de landschapskunstwerken van Flevoland. Alle lessen en activiteiten in De Culturele Haven grijpen in elkaar en bouwen op elkaar voort. Zoals dat bij andere schoolvakken zoals taal en rekenen ook het geval is. De Culturele Haven haakt aan op de vakken wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming van de school.

De twee vragen die in De Culturele Haven centraal staan zijn: Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naar toe? Met de leerlijn leren Flevolandse kinderen niet alleen reflecteren op hun eigen omgeving,  ze spreiden ook hun vleugels uit en ontwikkelen daarbij hun creativiteit en boren kunstzinnige talenten aan.

Doelstellingen

De Culturele Haven heeft twee belangrijke doelstellingen:

Doelstelling 1:
Vernieuwd cultuuronderwijs verankerd in het schoolcurriculum

Een leerling die de leerlijn cultuuronderwijs tijdens zijn basisschoolcarrière heeft doorlopen, is cultureel onderlegd geraakt en ervaren op het gebied van erfgoed, muziek, theater en beeldende kunst. Hij heeft een goed beeld van zijn eigen culturele omgeving en kan daarop reflecteren. Hij beseft zich in een uniek stukje Nederland te zijn opgegroeid, kan zich op meerdere wijzen expressief uitdrukken, heeft het eigen talent ontdekt en is begonnen met het uitbouwen daarvan.

Doelstelling 2:
Cultuurinhoudelijke deskundigheidsbevordering van leerkrachten.

In De Culturele Haven is ruimte om als leerkracht of als school mee te praten, mee te denken, mee te ontwikkelen met de opzet en invulling van de leerlijn cultuuronderwijs. Door deze samenwerking wil De Culturele Haven cultuureducatie terugplaatsen in het hart van het onderwijs en vanaf twee kanten werken aan de kwaliteitsverbetering en praktische toepasbaarheid van cultuurlessen.

Het aanbod 2016/2017

Elke school stelt zelf het lesprogramma samen door per groep drie lespakketten uit het schema te kiezen. Eén van deze lespakketten wordt gekoppeld aan een projectweeklespakket waarin aanvullende workshops, excursies en presentaties plaatsvinden.

Voor de groepen 1 t/m 8 zijn er digibordlespakketten met daarin:

 • Werkvormen en opdrachten rondom erfgoed, beeldendekunst, theater en muziek.
 • Inspirerende digibordtools zoals quizen,(animatie)filmpjes, minidocumentaires en foto’s.
 • Achtergrondinformatie over de unieke geschiedenis vanFlevoland.
 • Ook wordt er samengewerkt aan een feestelijke projectweekmet cultuurlessen voor de leerkracht, workshops van professionele kunstenaars, theatervoorstellingen en excursies.

Voor de leerkrachten organiseren wij een inspirerende kickoff ter kennismaking met de leerlijn en ondersteunen wij de school om de leerlijn tot een succes te maken.

Kosten

 • 6 euro per leerling voor groep 3 t/m 7.
 • 3 euro per leerling voor groep 1, 2 en 8.
 • Bijdrage van 100 tot 200 euro voor de digitale lesomgeving, afhankelijk van de grootte van de school.

Omdat De Culturele Haven gerealiseerd wordt in het kader van de regeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit', zijn de kosten laag.

Wat leerkrachten van De Watergeus, De Zevensprong, De Klimboom en De Golfslag zeggen over De Culturele Haven:

 • “Ik zie de kinderen genieten, en daar geniet ik zelf dan weer van.”
 • “Je ziet dat de kinderen er thuis over vertellen en dat ook ouders betrokken raken, dat zegt eigenlijk alles!”
 • “Wij zien dat de zwakkere leerlingen bij de creatieve verbeeldingen er echt uit springen. Je ziet ze trots zijn op zichzelf.”
 • “Collega’s vinden het zo leuk, dat ze er zelf dingen omheen gaan organiseren en koppelingen leggen met andere lessen.“
 • “Door samenwerking met De Culturele Haven maken onze kinderen kennis met veel verschillende vormen van kunst, cultuur en erfgoed op een toegankelijke manier. Van dichtbij -uit de eigen omgeving- tot veraf -een bezoek aan theater of museum- binnen onze leefwereld; de provincie Flevoland”

 

Inhoudelijke opzet

Alle lessen in De Culturele Haven vertrekken vanuit de vragen: ‘Waar kom ik vandaan?’ en ‘Waar ga ik naartoe?’. Voor elk leerjaar wordt een lesroute ontwikkeld waarbij de groepen 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6 en 7 en 8 worden samengepakt.  Elke lesroute bestaat uit zes cultuurlespakketten met (digitale) lesmaterialen rondom 1 onderwerp. Het onderwerp sluit aan op 1 van de ‘Tien Tijdvakken van De Rooij’. In de lessen leren de kinderen hoe dit tijdvak terug te vinden is in het erfgoed van de eigen omgeving. Het erfgoed met haar geschiedenis vormt vervolgens het vertrekpunt van de creatieve, multidisciplinaire cultuurlessen waarin altijd minimaal twee kunstdisciplines samen grijpen.

Alle lesroutes vormen samen met de activiteiten in de projectweek de doorlopende leerlijn. In september 2016 is zij volledig ontwikkeld. Vanaf schoolseizoen 2014/2015 kunnen scholen van start met de lesroute voor groep 3 en 4 en de projectweek voor groep 1 t/m 8. Vanaf schoolseizoen 2015/2016 is de lesroute voor groep 5 en 6 beschikbaar. Vanaf schoolseizoen 2016/2017 de lesroute voor groep 1 en 2 en groep 7 en 8.   De titels van de lespakketten tot nog toe zijn:

 • Een nieuwe plek, een nieuw begin (tijdvak: 1950 – nu)
 • De eerste mensen van Flevoland (tijdvak: 6000 voor C.)
 • Smaken van over zee (1500-1600)
 • Hier was vroeger water (1800-1900)
 • Van Ridder tot Rover (500-1000)

Achtergrond

De Culturele Haven wordt ontwikkeld vanuit de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ en is ontstaan vanuit de gedeelde wens van de provincie Flevoland, onderwijs en participerende instellingen om de veelal op zich staande cultuurlessen op school met elkaar en andere vakken te verbinden tot een samenhangend geheel. De provincie Flevoland en het Fonds voor Cultuurparticipatie zijn de financiers.

Samen met PCB De Zevensprong uit Dronten, KBS De Golfslag uit Swifterbant en SBO De Watergeus uit Lelystad ontwikkelen Nieuw Land, Jeugdtheatergezelschap BonteHond, voormalig Museum De Paviljoens en Kubus de leerlijn. De projectorganisatie is onder gebracht bij het FleCk. De Culturele Haven zoekt waar mogelijk lokale partners in de provincie, en werkt in bemiddeling en uitvoer nauw samen met de lokale cultuurmakelaars voor kunst en cultuur: Muzisch Centrum in Emmeloord, De Meerpaal in Dronten, De Verbeelding in Zeewolde en Flevomeer Bibliotheken op Urk. 

colofon

Het projectteam van De Culturele Haven is verantwoordelijk voor de inhoud van de leerlijn (lessen, activiteiten, website). Zij bestaat uit: Myrthe Mandemakers - voormalig Museum De Paviljoens, Joke Rutjes - Kubus, Yolanda van den Berg - Nieuw Land, Jephta Hermelink - Theatergroep BonteHond. Projectleider is Remko Willems - FleCk. Projectassistent is Chantal Teeuwen - Kubus.

De identiteit van De Culturele Haven is ontwikkeld door
Roquefort Grafisch Ontwerp.

De website van De Culturele Haven is ontwikkeld door
Pieter Crucq.

sidebar_info

De leerlijn is een initiatief van:

Nieuwsbericht

“De Culturele Haven” omarmd door 200 Urker onderwijsgevenden.

Met 7 basisscholen op bezoek in de Kubus organiseerden BonteHond, Nieuw Land, KAF, Kubus en FleCk (Expertisecentrum Cultuureducatie Flevoland) de gezamenlijke aftrap van een nieuw onderdeel voor het cultuuronderwijs op Urk. Directeur Jan Jaap Knol van het Fonds voor Cultuurparticipatie mocht op 28 09 ’16 het startschot geven in de theaterzaal van Kubus.

“De Culturele Haven”, een samenwerking tussen de bovengenoemde instellingen gaat inmiddels het vierde jaar in. Basisscholen krijgen door hen een “doorlopende cultuurleerlijn” aangeboden die gebaseerd is op twee hamvragen voor het schoolgaande kind: waar kom ik vandaan? en waar ga ik naar toe?.

Met veel succes en leerplezier is de methode uitgerold op tal van scholen in Flevoland. Dit seizoen stappen maar liefst 10 nieuwe scholen in. Maar dat alle zeven scholen van het Rehoboth schoolbestuur te Urk gezamenlijk dit avontuur aangaan is wel een bijzonder gegeven. Het genoegen dat de Prinses Beatrix school vorige seizoenen heeft beleefd aan De Culture Haven heeft de rest op Urk doen besluiten om dit project te omarmen.

De leerkrachten mochten vandaag zelf kennismaken met de werkwijze en opzet van het programma zoals Culturele Haven dit de kinderen biedt door o.a. een bezoek aan Nieuw Land, aan Robert Morris, en tal van creatieve workshops.

Meer weten: www.deculturelehaven.nl

sidebar

De leerlijn is een initiatief van:

Mediahaven

Pagina's

sidebar

De leerlijn is een initiatief van:

contact

Meedoen of meer informatie?

De Culturele Haven staat altijd open voor nieuwe Flevolandse scholen. Wij gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale cultuurmakelaar of de projectleider van De Culturele Haven, Remko Willems, 0320-727021 r.willems@dekubuslelystad.nl.

Inschrijven voor De Culturele Haven kan bij uw lokale cultuurmakelaar. Bekijk het overzicht van alle lokale cultuurmakelaars via 'Aanbieders' in het linker menu.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik deelnemen?

U kunt deelnemen aan De Culturele Haven door u in te schrijven bij uw lokale steunpunt of cultuurmakelaar. Zie ook het kopje MEEDOEN. Uw school doet dan automatisch mee met de leerlijn in het volgend schoolseizoen. U kunt ook altijd een een vrijblijvend kennismakingsgesprek met ons en uw lokale partner(s) aanvragen. 

Hoeveel tijd kost de leerlijn?

Er zijn drie lespakketten per groep. Een lespakket bestaat uit meerdere lessen die met elkaar ongeveer drie a vier uur duren. U kunt deze lessen zelf inplannen en uitsmeren over meerdere weken. Voor schoolseizoen 2014/2015 kunt u van start met de lespakketten voor groep 3 en 4. Reken voor deze groepen ongeveer 9 uur Culturele Haventijd.
Daarnaast is er de schoolbrede projectweek voor groep 1 t/m 8. Daarvoor moet u ongeveer acht tot twaalf uur tijd inplannen verspreidt over een of twee weken.  
Met De Culturele Haven werkt u aan de kerndoelen  54, 55 en 56 van het leergebied ‘kunstzinnige oriëntatie’, aangevuld met de kerndoelen 47, 48 en 51 t/m 53 van het leergebied ‘oriëntatie op jezelf en de wereld.

Hoe lang duurt de leerlijn?

Wij bouwen de leerlijn voor groep 1 t/m 8. In principe duurt de leerlijn acht jaar, de gehele basisschool carrière van het kind. Maar als school schrijft u zich in per schoolseizoen, en committeert u zich steeds voor 1 jaar.  

Wanneer is de projectweek?

De projectweek is in het voorjaar en plannen wij in goed overleg met elkaar in. In 2014 vond de projectweek plaats op twee scholen van 17 t/m 28 maart, en op 1 school van 2 t/m 6 juni.

Contactformulier

Heeft u een vraag over De Culturele Haven of wilt u graag meer informatie? Vul dan onderstaande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

sidebar

De leerlijn is een initiatief van:

PARTNERS

Partners

Dit zijn alle betrokken partijen van de Culturele Haven:

Partners: 
Nieuw Land is het provinciaal erfgoedcentrum van de Provincie Flevoland, bestaand uit een museum, een archief, een wetenschappelijk studiecentrum en een archeologisch depot. Het centrum bestudeert, beheert, conserveert en presenteert de geschiedenis van Flevoland én die van het Zuiderzeeproject van Cornelis Lely. Daardoor is het onderzoeksgebied van Nieuw Land groot en breed, zowel op historisch als op geografisch vlak. Door middel van onderzoek, publicaties, publieksactiviteiten en presentaties laat Nieuw Land het publiek kennis maken met de geschiedenis en het erfgoed van de Provincie Flevoland. Educatief medewerker Yolanda van den Berg is verantwoordelijk voor de discipline erfgoed in De Culturele Haven.
Jeugdtheatergezelschap BonteHond maakt uitgesproken voorstellingen waarin de belevingswereld van de kinderen centraal staat. BonteHond speelt in het theater, op festivals, op scholen en op locatie. Programmamanager Jephta Hermelink is verantwoordelijk voor de discipline theater in De Culturele Haven.
Museum De Paviljoens is opgeheven per 1 september 2013. Het netwerk en de kennis rondom Land Art in Flevoland, kunst in de openbare ruimte van Almere en de educatie activiteiten worden meegenomen naar de nieuwe organisatie in oprichting Een Hectare Cultuur. Educatief medewerker Myrthe Mandemakers is verantwoordelijk voor de discipline beeldende kunst voor een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs voor zowel de provincie Flevoland als de stad Almere, in samenwerking met BonteHond, Nieuw Land en Kubus. Zij is bereikbaar via mmandemakers@schouwburgalmere.nl
Kubus is het Centrum voor Kunst & Cultuur, Kunsteducatie, Cultuurparticipatie en Amateurkunst in Lelystad. Kubus heeft de lokale maar ook provinciale functie om culturele activiteiten te initiëren, ontwikkelen en uit te voeren. Daarnaast is Kubus de culturele ontmoetingsplaats voor amateurs, professionals en andere geïnteresseerden in kunst en (pop)cultuur. Cultuurmakelaar Joke Rutjes is verantwoordelijk voor de discipline muziek in De Culturele Haven. Projectassistent Chantal Heemskerk voor ondersteuning in organisatie.
FleCk is een nieuwe organisatie voor cultuureducatie in Flevoland. Als tweedelijns ondersteuner wil FleCk cultuuronderwijs stimuleren. ICC'ers, leerkrachten, directies en schoolbesturen binnen het primair onderwijs, èn cultuuraanbieders kunnen bij het FleCk terecht voor scholing, advies en ondersteuning op het gebied van cultuureducatie. FleCk werkt daarbij nauw samen met de ondersteunende instellingen in alle zes de gemeentes van Flevoland en werkt in opdracht van de Provincie Flevoland. Projectleider Remko Willems is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het proces van De Culturele Haven
Je hart ophalen in een prachtig theater. In Schouwburg Almere vindt u grappige cabaretiers, verrassende toneelvoorstellingen, verleidelijke musicals, sprankelende jeugdvoorstellingen, spetterende (dans)shows, swingende concerten, een fijne avond uit. Schouwburg Almere is bezig een nieuwe organisatie te vormen en binnenkort kan u hier meer over lezen. De educatie van Museum De Paviljoens is overgegaan naar Schouwburg Almere met educator Myrthe Mandemakers.
Scholen: 
De Watergeus is een openbare school voor speciaal basisonderwijs en hoort bij de Stichting Openbaar Onderwijs Lelystad (SchOOL).Op de Watergeus zitten leerlingen die extra begeleiding en zorg nodig hebben om te kunnen leren. De Watergeus is een expertisecentrum waar kennis en ervaring wordt opgedaan en uitgewisseld over leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben en waar een ruime waaier aan begeleidingsmogelijkheden aanwezig is. Vanuit De Watergeus ontwikkelen cultuur coördinatoren Corine de Lange en Elles Bellinga mee aan De Culturele Haven.
PC basisschool de Zevensprong wil kinderen een veilige omgeving bieden waarin ieder kind zich in alle opzichten optimaal kan ontwikkelen. Ze zijn in samenwerking met Landstede zich ook aan het ontwikkelen tot een brede school. De Zevensprong is een grote school met drie groepen in elk leerjaar. Vanuit De Zevensprong ontwikkelen cultuur coördinator Petra de Leeuw en voormalig adjunct directeur Mart Ferweda mee aan De Culturele Haven.
De Golfslag is een basisschool, die midden in de samenleving staat. De school gaat uit van de katholieke identiteit, met respect voor andere religies en culturen. Ze vinden het belangrijk dat kinderen in contact komen met mensen die verschillend denken, doen, leven en geloven. Vanuit De Golfslag ontwikkelen cultuur coördinator en adjunct directeur Greja Berendsen en directeur Marian Huybregts mee aan De Culturele Haven.
Lokale partners: 
Vanuit Urk is de Flevomeer Bibliotheek onze lokale partner in De Culturele Haven. Flevomeer Bibliotheek telt 7 vestigingen en 2 dorpsbibliotheken. Het dienstverleningsgebied van FlevoMeer Bibliotheek bestrijkt meer dan 200.000 inwoners. In Urk is de Flevomeer Bibliotheek ook actief als cultuurmakelaar voor basisscholen.
Vanuit de Noordoostpolder is Het Muzisch Centrum onze lokale partner in De Culturele Haven. Het Muzisch Centrum is het centrum voor kunsteducatie in Noordoostpolder. In dit centrum voor kunstzinnige vorming vinden tal van activiteiten, workshops en meerjarige opleidingen plaats op onder meer het gebied van muziek, dans en beeldende kunst, zie ook het cursusprogramma. Het centrum speelt een belangrijke rol in het amateur kunstleven en verzorgt scholing en activiteiten voor basisscholen.
Vanuit Zeewolde is 'De Verbeelding' onze lokale partner in De Culturele Haven. Marina van Arendonk is daar de cultuurmakelaar voor de basisscholen in Zeewolde.
Vanuit Dronten is 'De Kunstwerkplaats' van De Meerpaal onze lokale partner in De Culturele Haven. De Meerpaal is een multifunctioneel centrum in het hart van Dronten. Alle steunfunctieactiviteiten die ontplooid worden vanuit ‘De Kunstwerkplaats’ worden door De Meerpaal beschouwd als een voorloper, een soort ambassadeur, voor de kunsteducatie en de andere culturele activiteiten die in De Meerpaal aangeboden worden.
Financiers: 
De provincie Flevoland vindt cultuuronderwijs belangrijk en daarom is het een van haar speerpunten van cultuurbeleid. Zo heeft zij onlangs een provinciaal expertisecentrum voor cultuureducatie opgericht dat de scholen in Flevoland gaat helpen om cultuureducatie in te bedden in hun onderwijs en ze werkt mee aan het programma De Culturele Haven.
Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. Wij willen een brug vormen tussen cultuur en de samenleving. Om dit te realiseren hebben zij drie programma’s gericht op cultuureducatie, amateurkunst en talentontwikkeling. Om hun slagkracht te vergroten werken zij samen met overheden, (particuliere) fondsen, private partners en kennisinstellingen.

Partner Info

Beweeg je cursor over één van de partners